Είστε εδώ

Lellet Pierre, «Δεσποινίς μοναξιά», Νέα Πορεία, τόμ. 31, τχ. 359-361 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1985), σ. 25-28