Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Andréas Latzko, Οι άνθρωποι εν πολέμῳ (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 30, τχ. 347-349 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1984), σ. 5-6