Είστε εδώ

Βουτσή Αναστασία, «Μέδουσα. Σ' ακτή της Σερίφου», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. 36-53