Είστε εδώ

«Εξώφυλλο», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 326-329 (Απρίλιος-Ιούνιος 1982), σ. (εξώφυλλο)