Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Το σπίτι», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 323-325 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1982), σ. 13