Είστε εδώ

Brod Max, «Η αρρώστια του Franz Kafka», Νέα Πορεία, τόμ. 28, τχ. 323-325 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1982), σ. 3-12