Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Ελένης Λαδιά, Αποσπασματική σχέση (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 317-320 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1981), σ. 106-107