Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Το βιβλίο. Μεταφράσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 27, τχ. 311-313 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), σ. 39-46