Είστε εδώ

Döblin Alfred, «Ο κροκόδειλος», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 305-308 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1980), σ. 123-138