Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σκιές», Νέα Πορεία, τόμ. 26, τχ. 305-308 (Ιούλιος-Οκτώβριος 1980), σ. 108-110