Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Σωλ Μπέλλοου», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 275-279 (Ιανουάριος-Μάιος 1978), σ. 26-30