Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Η πρώτη γραμμή», Νέα Πορεία, τόμ. 24, τχ. 275-279 (Ιανουάριος-Μάιος 1978), σ. 17-21