Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Άγγελου Δόξα, Παλαμάς (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 187-188