Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Νίκου Κάσδαγλη, Η δίψα (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 272-274 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1977), σ. 180