Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Αγγελικής Παυλοπούλου, Περίπολος», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 268-271 (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1977), σ. 161-162