Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μιχάλης Αστρινός, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 265-267 (Μάρτιος-Μάιος 1977), σ. 106-108