Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γεώργη Διλμπόη, Εγώ και απέραντη μια χώρα», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 265-267 (Μάρτιος-Μάιος 1977), σ. 104-106