Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Η μπαλάντα της Κυριακούλας», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 265-267 (Μάρτιος-Μάιος 1977), σ. 91-92