Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γ. Σ. Πατριαρχέας, Τα ποιήματα του Stéphane Mallarmé», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 47-48