Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Κοσμάς Πολίτης, Τέρμα», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 45-47