Είστε εδώ

Σαχίνης Απόστολος, «Ανδρέα Καραντώνη, Γύρω στον Παλαμά, Α΄ τόμος (από τα Τετράδια κριτικής)», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 31-33