Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Ακούστε. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 23, τχ. 263-264 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1977), σ. 2