Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Δημοσθένη Κόκκινου, Η πεδιάδα με την τέφρα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 130-131