Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ν. Γ. Πεντζίκη, Αρχείον. Βιβλίον έρωτος, ήτοι της Αγάπης που χαρίζει ως Φως Οικουμενικόν ο Κύριος», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 127-130