Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γιώργου Παναγουλόπουλου, Λεηλασία», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 125-126