Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Μανόλης Τσακίρης, Φωταγωγός», Νέα Πορεία, τόμ. 22, τχ. 254-258 (Απρίλιος-Αύγουστος 1976), σ. 124-125