Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γιώργη Γιατρομανωλάκη, Λειμωνάριο, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 21, τχ. 243-246 (Μάιος-Αύγουστος 1975), σ. 93-94