Είστε εδώ

Γινόπουλος Βασίλης, «Περπάτημα μέσα στη νύχτα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 158-159