Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Η χρήση της γενικής στη νεοελληνική ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 148-154