Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Η γυναίκα που ήθελε να την πάρει ο ύπνος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 141-147