Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Σύλβια Πλαθ. Εισαγωγή-μετάφραση: Νανά Ησαΐα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 185-186