Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 138-140