Είστε εδώ

Μουντές Ματθαίος, «Μια μάταιη επίθεση», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 96-97