Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Απόπειρα αυτοκριτικής», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 233-234 (Ιούλιος-Αύγουστος 1974), σ. 93-95