Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Σπυρίδωνος Δ. Κυριαζόπουλου, Το παρόν και το μέλλον της ποιήσεως», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 47-49