Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Λίνος Πολίτης, Μετρικά. Παλαμάς, Σεφέρης, Το σονέτο», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 46-47