Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μανώλη Πράτσικα, Τέσσερα μονόπρακτα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 42