Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μαίρης Ιωαννίδου-Καλαντζή, Τρελός, αστείος κόσμος», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 41-42