Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Αρμιλλάρια», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 35