Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Γ. Θέμελη, Περιστροφή, Ποίημα σφαιρικό και μετατοπιζόμενο, Η ελεγεία του αμετάθετου», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 27-31