Είστε εδώ

Βαλιούλης Στέργιος, «Το άνοιγμα του ψαλλιδιού», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 24-25