Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Η τελευταία στιγμή», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 9-17