Είστε εδώ

Μακρής Σόλων, «Μικρό μανιφέστο (ή Το μοντέρνο άρθρο)», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 4-8