Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Π.Β. Πάσχου, Έγκλειστος βίος. Ο κύκλος με τις εννεάδες», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 227-230 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 33-34