Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «Έγκλημα στο ποτάμι», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 162