Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Εν τῳ μηνί Αθύρ. Σχόλια στο ποίημα του Καβάφη», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 148-161