Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Τάσου Κόρφη, Ημερολόγιο. Ποιήματα (1960-1971)», Νέα Πορεία, τόμ. 18, τχ. 206-207 (Απρίλιος-Μάιος 1972), σ. 77-78