Είστε εδώ

Κουγέας Βασίλης, «Καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 65-66