Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Στέλιου Κυριακίδη, Ακατοίκητες αυγές», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 172-174 (Ιούνιος-Αύγουστος 1969), σ. 119-120