Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 165-166 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1968), σ. (έσω οπισθόφυλλο)